Startsida Umeå kommun

Pedagogisk överföring av skriftliga omdömen från grundskolan till Språkintroduktion

Överföring av elev till Språkintroduktion görs av grundskolan och av respektive ämneslärare. De två överföringarna behöver inte göras i någon speciell ordning. Överföringen nedan syftar till att Språkintroduktion skall kunna planera för, och placera eleven på rätt nivå i respektive ämne. (Överföring som från Elevhälsan görs vid annat tillfälle).

Allmän överföring från grundskolan:
Fyll i wbs-blanketten ”Överföring från grundskola”.

Ämneslärare: Överföring av skriftliga omdömen görs i två steg:
(Omdömen behövs ej i de ämnen som eleven har fått betyg i)

  1. Ladda ner mallen för ert ämne. Fyll i ämnesomdömet för respektive elev och glöm ej att spara filen på er egen dator och namnge den med elevens namn och ämne. Dessa filer ska ni sedan bifoga vid överföringen.
    När det gäller SVA vill vi att ni använder vår mall (utifrån Skolverkets Bygga svenska). För övriga ämnen kan ni välja att använda ev egna omdömesmallar om ni inte vill använda våra.
  2. Skicka in bedömningen med hjälp av wbs-blanketten ”Ämnesomdöme inför överföring”.

Här hittar du blanketter för att göra skriftlig bedömning:

Bild

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Historia

Idrott och hälsa

Kemi

Matematik

Religion

Samhällskunskap

Svenska som andraspråk

Samtliga blanketter bör skickas in senast 3 juni kl. 17.00.

Kontakt

Lena Lindström
samordnare, språkintroduktion
lena.lindstrom.2@umea.se
070-699 43 47