Startsida Umeå kommun

ADHD och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Klass för elever med utredd ADHD-problematik och/eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns på Ersängsskolan. Den riktar sig till elever i årskurs 7-9 och som bor inom Umeå kommun. Vårdnadshavare i Umeå kommun kan ansöka om plats i klassen.

Målsättningen är att ge eleven de baskunskaper och sociala färdigheter som krävs för att fungera i skolan och i samhället. Undervisningen är anpassad utifrån elevens förmågor och behov. Möjlighet finns att kombinera undervisningen med Ersängsskolans reguljära undervisning. Det kan även handla om att hjälpa eleven att bryta destruktiva mönster genom att stärka eleven, ge en positiv självbild och utveckla elevens olika förmågor.

Föräldrarna är en viktig resurs i samarbetet kring eleven. Kontakten med hemmet sker via regelbundna möten och telefonkontakter.

Mer information

Vid ansökan, bifoga pedagogisk, medicinsk och psykologisk utredning och skicka ansökan till:

Ewa-Marie Huss
rektor
Ersängsskolan 7–9
090-16 44 05
072-235 44 05
ewa-marie.huss@umea.se

Fax: 090-18 22 69

Ersängsskolans webbplats