Startsida Umeå kommun

Aspergergrupp, AST-grupp

På Bräntbergsskolan på Marieområdet finns grupper som riktar sig till elever i årskurs 7-9 som har diagnosen Asperger syndrom/AST.

Vårdnadshavare som bor i Umeå kommun kan ansöka om plats för sitt barn i resursklass. Skolans målsättning är att ge betygsgivande undervisning efter elevens förmåga och önskemål, samt ge goda förutsättningar för att kunna gå vidare till gymnasial utbildning.

I grupperna finns en tydlig struktur på skoldagen och dess innehåll där kontinuitet, stabilitet, flexibilitet och engagemang är viktigt. Grupperna har egna lokaler där varje elev har sin egen personliga arbetsplats. Stor vikt läggs vid individanpassning av undervisning och färdighetsträning.

I grupper lägges stor vikt vid elevens sociala utveckling och med att hjälpa denne att få insikt om sitt funktionshinder samt att se styrkorna och möjligheterna hos sig själv som individ. För att få ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling samarbetar skolan, i samråd med elevernas föräldrar, med Västerbottens barn- och ungdomshabilitering.

Kontakt

Bräntbergsskolan

Robert Lindberg
rektor
090-16 56 14
070-339 55 62
robert.lindberg@umea.se

Ansökan för vårdnadshavare