Startsida Umeå kommun

Särskola

Inför ett mottagande i särskolan ska en utredning göras, utredningen består av fyra bedömningar; pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk. Ett mottagandeteam som består av samordnare för särskolan, specialpedagog, två skolpsykologer och en medicinskt ledningsansvarig handlägger och bereder beslut. Beslutet om mottagande fattas sedan av utbildningsdirektören. Alla steg sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ansöker om mottagande i särskolan. För information om ansökning kontakta samordnaren för särskolan.

Läs mer på skolverkets webbplats

Lagen om särskilt stöd och service (LSS) ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stor hänsyn tas till varje enskilt barn. Region Västerbotten, barn- och ungdomshabilitering är ansvarig.

Kontakt

Vill du veta mer om särskolan i Umeå, kontakta:

Inger Edström Dahlgren,
utvecklingsledare  
090-16 12 81
inger.dahlgren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.