Startsida Umeå kommun

Fritidshem, särskola

På respektive särskola finns en fritidsavdelning, kopplat till elever mottagna i särskolan upp till det kalenderår som eleven fyller 12 år.

För plats på fritidsavdelning, kontakta ansvarig rektor.

Kontakta grundsärskola

Hagaskolan: Vildkatten

Carlshöjdsskolan: Kullerstenen

Ersängsskolan: Lyan

Östra Ersbodaskolan: Mångubben är för elever mottagna i särskolan med specifika behov inom autismspektrumtillstånd. Plats på Mångubben tilldelas efter prövning i ett ansökningsförfarande via rektor Tomas Forslund och samordnare för särskolan. 

Socialtjänsten erbjuder korttidsvistelse för barn och unga för elever från 12 år.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.