Startsida Umeå kommun
Karta

Klicka på bilden, så öppnas kartan i ett nytt fönster.

Busskort för elever i gymnasiet

Har du mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Kontrollera om du har rätt till busskort genom att klicka på kartan ovan. Du kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Sexilometersgränsen beräknas utifrån närmast möjliga cykelväg på sommaren. Det vill säga en kombination av gator, vägar och cykelbanor.

Du som får busskort och har mer än fyra kilometer från bostaden till busshållplats kan dessutom söka resetillägg.

  • 4–7 kilometer, 538 kronor per månad
  • Mer än sju kilometer, 670 kronor per månad

Var du ansöker om busskort 

För att ansöka om busskort kontrollerar du att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress i den digitala kartan (klicka på bilden ovan, så öppnas kartan i ett nytt fönster). Om du är berättigad till busskort kommer du att få en länk till en digital blankett som du fyller i. Du som har växelvis boende, fyller i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort. 

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar åk 1 kommer din mentor att vara dig behjälplig på uppropsdagen.

När du har fått busskort

Kortet är personligt och berättigar dig till två resor per dag på valfri linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten eller Ultra. Kortet gäller under skoldagar.

Om du avbryter dina studier, får inackorderingstillägg, flyttar så att du får kortare skolväg än sex kilometer eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort på en gång.

Kontakt

Kontakta respektive gymnasieskola för frågor om ansökan om busskort:
Skolornas kontaktuppgifter

För generella frågor om ansökan:

Nicole Damen
skoladministratör
090-16 12 20
nicole.damen@umea.se