Startsida Umeå kommun

Synpunkter, klagomål

Dina synpunkter eller klagomål är viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Det är en del av vårt kvalitetsarbete.

Gör så här:

Om du har synpunkter eller klagomål på vår förskolas eller skolas verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet. 

Om du lämnat klagomål och upplever att det inte hanteras tar du kontakt med närmsta överordnad chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs.

Närmsta överordnad chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnad chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning.

  1. Tala först med den det berör.
  2. I andra hand, kontakta rektor.
  3. I tredje hand, kontakta för- och grundskolechef för området eller gymnasiechefen.
  4. I sista hand, kontakta Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

Välkommen med dina synpunkter eller klagomål!

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.