Startsida Umeå kommun

När börjar skolan vecka 34?

Kommunala grundskolor har skolstart måndag 19 augusti.

Kommunala gymnasieskolor har skolstart måndag 19 augusti (årskurs 1) och onsdag 21 augusti (årskurs 2–4). 

Skolskjutsar går ordinarie tider på morgonen. De flesta skolor har vanlig skoldag och skollunch serveras. Respektive skola kan ha särskild starttid på morgonen och särskild plats för upprop. Om inget annat anges samlas eleverna i sina klassrum. Se din skola här nedan.

Längre ner på sidan: Gymnasieskolor

Kommunala grundskolor

F = förskoleklass
Åk = årskurs

Skola

Åk

Tid

Samlingsplats

Backens skola

F

1–6

08.10

08.30

klassrum

skolgården

Berghemsskolan

F–6

08.10

klassrum

Botsmarks skola

F–3

08.10

klassrum

Brännlands skola

F–5

08.15

utomhus

Bräntbergsskolan

7

8–9

09.00

09.30

skolrestaurangen

mentorsklassrum

Bullmarks skola

F–6

08.00

klassrum

Böleängsskolan

F–6

08.10

klassrum

Carlshöjdsskolan

F–9, grundsärskola åk 1-9

08.10

klassrum

Ersdungens skola

F–6

08.30

klassrum

Ersmarks skola

F–5

09.00

klassrum

Ersängsskolan

F–6

7

8–9

Grundsärskola åk 1–9

09.00

08.30

10.00

08.10

klassrum

idrottshallen

klassrum

klassrum

Flurkmarks skola

F–6

08.10

klassrum

Grisbacka skola

F–6

08.20

klassrum

Grubbeskolan

åk 7–9

08.45

åk 7, aulan och åk 8–9, klassrum

Hagaskolan

F–6
åk 7

åk 8–9

grundsärskola åk 1–6

grundsärskola åk 7–9

08.20

09.00

08.30

08.10

08.20

klassrum

aulan

aulan

klassrum

klassrum

Hedlundaskolan

F–6

08.15

skolgården

Hissjö skola

F–6

08.20

skolgården

Hörnefors centralskola

F–9

08.35

klassrum

Innertavle skola

F–5

08.20

klassrum

Kasamarks skola

F–6

08.10

skolgården

Linblommans skola

F–6

08.00

utanför Elofssonhallen

Linnéaskolan

åk 7

åk 8–9

08.00

09.40

åk 7, skolrestaurangen
åk 8–9, klassrum

Maja Beskowskolan

åk 7

08.30

aulatorget på våning 2

Mariebergsskolan

F–6

08.10

klassrum

Mariehemsskolan

F–6

08.10

klassrum

Obbola skola

F

åk 1–9

08.20

08.20

förskoleklass, utanför Bojen (fritids)

åk 1–9, klassrum

Röbäcks skola

F–6

09.00

skolgården vid flaggstången

Rödåsels skola

F–5

08.10

klassrum

Rödängsskolan

F–3

08.10


Sandalidens skola

F–3

09.00

klassrum

Sjöfruskolan

F–3

åk 4–6

08.15

09.00

klassrum

klassrum

Sjöfruskolan/Norra Ålidhemsskolan

åk 7–9

09.00

Torget

Sofiehemsskolan

F–5

09.00

skolgården

Skärgårdsskolan

F–3

08.20

klassrum

Storsjöskolan

åk 4–6

åk 7

åk 8–9

08.30

08.30

10.00

klassrum

Q-ben

klassrum

Stöcke skola

F–6

08.30

skolgården

Stöcksjö skola

F–6

08.10

skolgården utanför entrén

Sävar skola

F-6

åk 7

åk 8–9

08.00

08.15

08.00

klassrum
skolrestaurangen

klassrum

Södra Ålidhemsskolan

F–5

åk 6

åk 7–9

08.30

08.30

10.30

Amfiteatern

Torget

klassrum

Sörfors skola

F–5

08.00

klassrum

Sörmjöle skola

F–6

08.20

klassrum

Tavelsjö skola

F–6

08.30


Tegs centralskola

åk 7

åk 8–9

08.30

12.30

klassrum

klassrum

Tomtebogårds skola

F–3

08.15

klassrum

Täfteå skola

F–6

08.10

klassrum

Västangårds skola

F–9

08.10

klassrum

Östermalmsskolan

F–6

08.10

skolgården

Östra Ersbodaskolan

F–6

09.00

skolgården

Östtegs skola

F–6

08.10

klassrum

Överboda skola

F–1

08.00

klassrum


Gymnasieskolor

Har du frågor om antagning till gymnasieskolan? Vänd dig till Gymnasieantagningen för Västerbottens län, 0933-140 00. Mer information finns på www.gymnasieantagningen.nu.

Dragonskolan


Måndag 19 augusti

Upprop i aulan för årskurs 1

09.00

El- och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Industritekniska programmet, Lärlingsutbildning, Teknikprogrammet.

10.00

Bygg- och anläggningsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet.

11.00

Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet Frisör och Stylist, Naturvetenskapsprogrammet, RH-gymnasiet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Onsdag 21 augusti

Upprop årskurs 2–4 (Gymnasiesärskolans samtliga årskurser)

08.20

Upprop för gymnasiesärskolans individuella program, årskurs 1–4, samling i Miniaula Dag.


Upprop i klassrum för gymnasieskolan åk 2–4 – för lokal se schema.

10.00

Undervisning startar för samtliga elever.


Mer information på www.umea.se/dragonForslundagymnasiet


Måndag 19 augusti

Årskurs 1

10.00

Upprop i matsalen.

Onsdag 21 augusti

Årskurs 2–4

08.30

Upprop och information i klassrum. Undervisning enligt schema.


Mer information www.umea.se/forslundaMaja Beskowgymnasiet


Måndag 19 augusti

Årskurs 1 och samtliga elever på Språkintroduktion

09.00

Upprop i Kuben (huvudentrén)

Onsdag 21 augusti

Årskurs 2–3

08.30

Upprop i Kuben (huvudentrén)


Mer information www.umea.se/majaMidgårdsskolan


Måndag 19 augusti

Årskurs 1

09.00

Upprop i Valhalla

Onsdag 21 augusti

Årskurs 2–4

09.00

Upprop i klassrum (se schema). Undervisning enligt schema från klockan 10.00.


Mer information www.umea.se/midgard