Startsida Umeå kommun

Sök lärlingsutbildning till boendehandledare

Lärlingsutbildning för vuxna med inriktning mot boendehandledare och stödassistenter är en pedagogisk utbildning för dig som är intresserad av hur människor utvecklas och lär sig. Utbildningen lägger grunden för socialt arbete, du får lära dig om människors utveckling utifrån individuella förutsättningar, om vård och omsorg och olika arbetssätt och metoder för att hjälpa och stötta människor i behov av extra stöd.

– Utbildningen är viktig och kompetensen behövs i kommunens verksamheter, säger Magnus Börlin, utbildningsstrateg inom vård och omsorg, Umeå kommun.

Ansök

  • Mer information, kursutbud och ansökan: www.umea.se/vux.
  • Sök utbildningen senast 15 augusti.
  • Lärlingsutbildningen startar 2 september.
Kontakt

Elisabeth Göransson
studie- och yrkesvägledare
070-216 86 36
elisabeth.goransson@umea.se

Foto: Fredrik Larsson