Startsida Umeå kommun

Utbildningskontrakt

Målgruppen för Utbildningskontrakt är ungdomar mellan 20 och 24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som saknar gymnasieexamen. Studier på kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola kan kombineras med en an­ställning eller andra arbetsmarknadsinsatser på deltid.

Syftet med Utbildnings­kontrakt är att individen ska påbörja eller återgå till studier med målsättning att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om Utbildningskontrakt (dokument på www.arbetsformedlingen.se).

Vuxenutbildningen samverkar med Arbetsförmedlingen i arbetet med Utbildningskontrakt.