Startsida Umeå kommun

Folkhögskolor i Umeåregionen och övriga Västerbotten

Edelviks folkhögskola

Skolans inriktning är kulturen och människans kreativitet. Konsten, litteraturen, berättandet och teatern. Huvudman är Stiftelsen Edelvik (Svenska kyrkan i Luleå stift).

Medlefors folkhögskola

Vägleds av arbetarrörelsens värdering och vision om allas lika värde och allas lika rätt. Norrlands arbetares folkhögskola, bildad av organisationer inom arbetarrörelsen. Till Medlefors är den som delar tron på alla människors lika värde och rätt välkomna.

Mellansels folkhögskola

Skolan erbjuder en drogfri och öppen på kristen grund. Musikkurser på hög nivå, kurser för personer med funktionsnedsättning och kurser i kristen tro.

Solviks folkhögskola

Ligger cirka 1,5 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge. Skolan erbjuder studier i allmänna teoretiska ämnen. Även andra kurser. Huvudman är Stiftelsen Solviks Folkhögskola med anknytning till EFS.

Storumans folkhögskola

Aktuella samhällsfrågor som glesbygdsfrågor och friluftsliv är viktiga inslag. Ligger centralt i södra Lappland och har Region Västerbotten som huvudman. Många av specialkurserna har anknytning till naturen och fjällen.

Strömbäcks folkhögskola

Ligger 18 km söder om Umeå, vid havet i utkanten av ett naturreservat. Här erbjuds du en lugn studiemiljö där deltagare och lärare känner varandra. Skolan har cirka 170 studerande och för den som vill finns det möjlighet att bo på skolans internat. Huvudman är Svenska kyrkan och EFS.

Umeå folkhögskola

Kreativa linjer och närhet mellan lärare och kursdeltagare är naturliga inslag. Mångfalden av olika människor skapar dynamik och spännande möten. Huvudman är Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet.

Vindelns folkhögskola

Cirka 200 studeranden och tillgång till internatboende. Erbjuder friluftsliv och hälsa i drogfri miljö. Skolan har också en filial i centrala Umeå. Tillgängliga för rullstolsburna och för syn- och hörselskadade. Huvudman för Vindelns folkhögskola är Region Västerbotten.

Örnsköldsviks folkhögskola

En dagfolkhögskola belägen i centrala Örnsköldsvik. Erbjuder särskilt stöd till studerande med dyslexi och dyskalkyli.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus