Startsida Umeå kommun

Nivåtest

Nivåtest är till för dig som planerar att studera på vuxenutbildningen i Umeå och är osäker på vilken nivå du ska börja. Du får inte betyg efter nivåtestet. Testet är datorbaserat och tar två till tre timmar.

Mer information om nivåtester

Du kan göra nivåtest för

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska.

Du får göra ett nivåtest om du

  • är folkbokförd i Umeå kommun
  • vill påbörja studier och saknar betyg i ämnet
  • vill påbörja en yrkesutbildning men inte har den formella behörigheten som krävs för utbildningen
  • har ofullständiga betyg från grundskolan.

Du kan inte göra ett nivåtest i ett ämne som du just nu läser inom vuxen­utbildningen eller i gymnasieskolan. Först efter tre månader kan du göra ytterligare ett nivåtest i ämnet.

Anmälan

Platserna vid varje tillfälle är begränsade.

Obligatorisk anmälan till nivåtest via länk

Testet genomförs på Viva komvux, Lärlingsgatan 21.

Ta med dig giltig legitimation!

Om du får förhinder måste du anmäla det till info.vivakomvux@umea.se

Efter testet

Resultatet får du via mejl inom tre dagar.

Ansök till kurs

Du måste själv göra ansökan till de kurser du vill läsa.

Ansökan görs via vuxenutbildningens webbplats

Tider för nivåtester

Tisdag 19 mars klockan 08.30

Tisdag 2 april klockan 08.30

Tisdag 16 april klockan 08.30

Plats: Lärlingsgatan 21, sal K7

Obligatorisk anmälan nivåtest

Fyll i anmälningsblanketten i länken. Välj det ämne du vill göra nivåtest i och datum för test. Sedan fyller du i alla personupp­gifter samt kontaktuppgifter.

Länk till anmälan för nivåtest

För mer information:
info.vivakomvux@umea.se

Repetition i matematik

Material för matematik:

www.matteboken.se

Dyslexi eller liknande

Om du har dyslexi eller koncentra­tionssvårigheter och behöver extra tid för att göra testet, kontakta oss i förväg via 090-16 17 20.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.