Startsida Umeå kommun

Folkhögskolor i Umeåregionen och övriga Västerbotten

Dalkarlså folkhögskola

Kreativa linjer och närhet mellan lärare och kursdeltagare är naturliga inslag. Mångfalden av olika människor skapar dynamik och spännande möten. Huvudman är Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet.

Edelviks folkhögskola

Skolans inriktning är kulturen och människans kreativitet. Konsten, litteraturen, berättandet och teatern. Huvudman är Stiftelsen Edelvik (Svenska kyrkan i Luleå stift).

Medlefors folkhögskola

Vägleds av arbetarrörelsens värdering och vision om allas lika värde och allas lika rätt. Norrlands arbetares folkhögskola, bildad av organisationer inom arbetarrörelsen. Till Medlefors är den som delar tron på alla människors lika värde och rätt välkomna.

Mellansels folkhögskola

Skolan erbjuder en drogfri och öppen på kristen grund. Musikkurser på hög nivå, kurser för personer med funktionsnedsättning och kurser i kristen tro.

Solviks folkhögskola

Ligger cirka 1,5 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge. Skolan erbjuder studier i allmänna teoretiska ämnen. Även andra kurser. Huvudman är Stiftelsen Solviks Folkhögskola med anknytning till EFS.

Storumans folkhögskola

Aktuella samhällsfrågor som glesbygdsfrågor och friluftsliv är viktiga inslag. Ligger centralt i södra Lappland och har Västerbottens läns landsting som huvudman. Många av specialkurserna har anknytning till naturen och fjällen.

Strömbäcks folkhögskola

Ägs och drivs av en stiftelse där Svenska kyrkan och EFS ingår. Grundvärde­ring är respekt för allas lika värde, oavsett livsåskådning, religion, hudfärg eller sexuell läggning.

Vindelns folkhögskola

Cirka 200 studeranden och tillgång till internatboende. Erbjuder friluftsliv och hälsa i drogfri miljö. Skolan har också en filial i centrala Umeå. Tillgängliga för rullstolsburna och för syn- och hörselskadade. Huvudman för Vindelns folkhögskola är Västerbottens läns landsting.

Örnsköldsviks folkhögskola

En dagfolkhögskola belägen i centrala Örnsköldsvik. Erbjuder särskilt stöd till studerande med dyslexi och dyskalkyli.

Mer information