Startsida Umeå kommun

Samverkan med Arbetsförmedlingen

En möjlighet att kunna kombinera utbildning med arbete eller praktik är Utbildningskontrakt.

Målgruppen för utbildningskontrakt är ungdomar mellan 20 och 24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som saknar gymnasieexamen. Studier på kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola kan kombineras med en an­ställning eller andra arbetsmarknadsinsatser på deltid.

Syftet med utbildnings­kontrakt är att individen ska påbörja eller återgå till studier med målsättning att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om Utbildningskontrakt (dokument på www.arbetsformedlingen.se).

Centrum för vuxenutbildning samverkar med Arbetsförmedlingen i arbetet med Utbildningskontrakt.