Startsida Umeå kommun
Validering

Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en persons kunskaper och kompetenser. Oavsett hur personen har fått dem.

För en elev i kommunal vuxenutbildning genomförs validering oftast i samarbete mellan studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare och representant från aktuell bransch.

Efter kompetenskartläggningen görs en samlad bedömning av individens kunskaper och kompetens. Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering, ska ha möjlighet att få dessa dokumenterade skriftligt i form av ett intyg.

Målet med validering är bland annat att förkorta den enskildes studiegång, genom att befintliga kunskaper och kompetenser beaktas vid studieplaneringen.

Kontakt

Kontakta för mer information om validering via vuxenutbildningen@umea.se

Mer information

Validering (www.skolverket.se)

Mer information om validering inom området vård och omsorg:
Viva komvux webbplats

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.