Startsida Umeå kommun

Yrkeshögskoleutbildning (Yh)

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper.

Samtliga utbildningar är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studie­medel från CSN. Det är en utbildning som innebär att du har kort väg till arbete efter studierna.

CNC-tekniker – blått certifikat (länk till utb)

Utbildningen CNC Tekniker – blått certifikat ger fördjupade och specialiserade kunskaper om bl.a. CNC-maskiner och dess uppbyggnad, moderna CAD/CAM-verktyg och ISO-programmering för CNC-styrda verktygsmaskiner. Godkänd utbildning leder till yrkesroller som CNC-tekniker, Kvalificerad CNC-operatör, CAM-beredare eller Mät- och produktionstekniker.

Driftledare lantbruk (länk till utb)

Bli en del av framtidens hållbara livsmedelsproduktion. Den här utbildningen vänder sig till dig som har gymnasieexamen eller motsvarande kompetens och redan är i näringen, men vill vidareutbilda dig för mer kvalificerade uppgifter och ett ökat helhetsansvar.

Tandsköterska (länk till utb)

Efterfrågan på tandsköterskor är stor på arbetsmarknaden. När du har gått den här utbildningen har du kompetens att assistera en tandläkare. Du kommer att kunna arbeta med allt ifrån munhygien och lokalbedövningar till att sköta administrativa sysslor i receptionen. OBS! Start augusti 2020.

Kontakt

Evelin Örtelius
studie- och yrkesvägledare
090-16 11 44 
evelin.ortelius@umea.se

Annika Svensson
utvecklingsledare Yrkeshögskoleutbildning
090-16 41 99
070-330 77 88
annika.svensson.2@umea.se

Mer information

Sidan har granskats 2019-03-27

Sidans kortadress: www.umea.se/yh