Startsida Umeå kommun

Yrkeshögskoleutbildning (Yh)

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper.

Samtliga utbildningar är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studie­medel från CSN. Det är en utbildning som innebär att du har kort väg till arbete efter studierna.

Kontakt

Annika Svensson
enhetschef
Yrkeshögskolan Umeå kommun
090-16 41 99
070-330 77 88
annika.svensson.2@umea.se

Christer Löfven
koordinator YH
070-605 03 77
christer.lofven@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-05

Sidans kortadress: www.umea.se/yh