Aktivitetsstödet flyttar till Umeå kommuns nya boknings- och bidragssystem

Från och med 1 januari 2022 rapporterar du som förening dina aktiviteter i det nya bokning- och bidragssystemet i stället för i Aktivitetskort på nätet (APN).

Föreningar som i dag fyller i sina närvarokort i Apn måste från och med den 1 januari 2022 göra det i det nya systemet. Det betyder även att aktivitetsstödet för vårterminen 2022 godkänns i det nya systemet.

Föreningar som använder externa system för att rapportera aktiviteter (exempelvis idrottonline, sportadmin med flera) behöver en import göras till det nya systemet vid kommande ansökan för vårterminen 2022.


Informationsmöten

För att övergången ska vara möjlig för er föreningar kommer Föreningsbyrån att bjuda in till informationsträffar där vi berättar mer om hur aktivitetsstödet kommer att fungera i det nya systemet.

Det är viktigt att ni som söker aktivitetsstöd deltar på något av dessa möten.

Mer information om detta har kommit via mejl.

Rapportering av aktiviteter för höstterminen 2021

För aktiviteter som genomförts under höstterminen 2021 gäller samma som tidigare, att periodrapporten

  • skickas in och godkänns i APN
  • kan skickas in mellan 1 januari och 25 februari 2022.

Samma gäller om er förening får stöd till lokalhyra för höstterminen 2021.

Registrera er förening i nya systemet redan nu

Föreningar som ännu inte utsett en föreningsadministratör och aktiverar sig i det nya systemet uppmanas göra det snarast eftersom det är en förutsättning för att kunna närvarorapportera under vårterminen 2022.

Registrera er förening i nya bokning- och bidragssystemet

Bakgrund till nytt boknings- och bidragssystem

Under ett antal år har Fritidsförvaltningen, Umeå kommun, arbetat för att ersätta dagens system för bokningar av lokaler och anläggningar samt bidragsansökningar. Detta för att göra det enklare för privatpersoner, företag och föreningar att boka lokaler samt för föreningar att söka bidrag. Efter mycket arbete tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns nu en leverantör på plats för Umeå.

Det nya systemet är fortfarande under uppbyggnad och nya funktioner släpps allteftersom. Nu har turen kommit till aktivitetsstödet.

Sidan publicerades