Ansök om bidrag i det nya bokning- och bidragssystemet

Nu tar vi nästa steg i lanseringen av det nya bokning- och bidragssystemet. Från och med den 16 maj börjar vi flytta över ansökningsformulär till det nya systemet.

Överflytten sker i etapper. De stöd som från och med vecka 20 kommer att sökas via det nya systemet är de två tillfälliga stöden Seniorsatsningen och Umeå 400 år, de löpande stöden Utvecklingsstöd och Stöd till anläggningar investering samt verksamhetsstöden Kulturverksamhet och Festivaler och kulturevenemang.

För att er förening ska kunna söka stöd i det nya systemet måste ni ha utsett en föreningsadministratör. Den personen måste sedan skicka in ett formulär för godkännande samt i nästa steg uppdatera föreningens uppgifter i det nya systemet. Föreningsbyrån kommer under vecka 20 att skicka ut ett nytt mejl med information om detta till alla aktiva föreningar i det gamla föreningsregistret. Vi kommer även att hålla två digitala informationsträffar för föreningsadministratörer i början av juni. Anmälan till dessa görs i det nya systemet.

Aktivitetsstödet och stöd till lokalhyra söks fortsatt via Aktivitetskort på nätet (ApN).

Det nya bokning- och bidragssystemet hittas på www.umea.se/bokningbidrag Länk till annan webbplats.. Klicka på Ansök för att komma till våra utlysningar och formulär.

Bakgrund till nytt bokning- och bidragssystem

Under ett antal år har fritidsförvaltningen, Umeå kommun arbetat för att ersätta dagens system för bokningar av lokaler och anläggningar samt bidragsansökningar. Detta för att göra det enklare för privatpersoner, företag och föreningar att boka lokaler samt för föreningar att söka bidrag. Efter mycket arbete tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns nu en leverantör på plats för Umeå.

Sidan publicerades