Ansök om utvecklings- och verksamhetsstöd i det nya systemet

Från och med 16 maj ansöker föreningar om stöd i den nya tjänsten för lokalbokningar och föreningsbidrag. Aktivitetsstöd, stöd till lokalhyra och LLU är undantagna och ansökan sker precis som tidigare.

Det nya systemet är fortfarande under uppbyggnad och nya funktioner släpps allteftersom. Sedan 16 maj har Föreningsbyråns bidragsenhet påbörjat flytten av ansökningsformulär till det nya systemet.

Vad innebär det för er föreningar?

En stor skillnad för ansökande föreningar är att ni måste vara inloggade i systemet för att skicka in en ansökan. Endast föreningsadministratören samt den/de som tilldelats behörigheten Bidrag kan göra detta.

Ni kommer sedan kunna följa ansökan på er förenings sida - från det att den skickats in till att pengar betalats ut alternativt att ärendet på annat sätt avslutats. Den här förändringen innebär att ni som förening får en bättre överblick över dels vilka ansökningar föreningen har, men även vilken status det är på dessa.

Pågående och kommande utlysningar

I dagsläget finns följande stöd öppna för ansökan:

  • Två tillfälliga stöd – Seniorsatsningen och Umeå 400 år
  • Tre utvecklingsstöd – Folkhälsa och anläggningar, Rättigheter och samhällsnytta och Kulturverksamhet och -arrangemang
  • Tre verksamhetsstöd – Kulturverksamhet, Festivaler och kulturevenemang samt Stöd till anläggningar – investering

Efter sommaren öppnar även ansökan för övriga verksamhetsstöd. Undantaget är aktivitetsstöd och Stöd till lokalhyra som fortsatt söks via Aktivitetskort på nätet (ApN).

Bakgrund till nytt boknings- och bidragssystem

Under ett antal år har Fritidsförvaltningen, Umeå kommun, arbetat för att ersätta dagens system för bokningar av lokaler och anläggningar samt bidragsansökningar. Detta för att göra det enklare för privatpersoner, företag och föreningar att boka lokaler samt för föreningar att söka bidrag. Efter mycket arbete tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns nu en leverantör på plats för Umeå.

Sidan publicerades