Berätta om Ditt Umeå som föreningsmedlem

Umeå är känt för sitt breda och levande föreningsliv med över 730 föreningar inom olika områden. Just nu söker vi dig som har berättelser om Umeås föreningsliv och vad det innebär för staden eller kanske förväntningar på föreningslivets framtid.

När Umeå firar 400 år som stad nästa år är Umeåborna en viktig del. Varje dag under 2022 får någon med Umeåanknytning dela med sig av just sin berättelse om staden, men också om vilka förväntningar och visioner de har för framtidens Umeå. Vi söker nu efter personer som vill bidra. Föreningslivet är en stor del av Umeå och vi vet att ni är många eldsjälar inom föreningslivet som har många spännande berättelser.

Förutom er hoppas vi även på en mångfald av berättelser från både barn och unga, gamla, kvinnor, män. Infödda, inflyttade och utflyttade. Kända och okända, politiker, personer från olika yrkeskategorier och från olika stadsdelar. Tillsammans skapar era berättelser en tidsbild av Umeå 2022 och bli Umebornas hälsning till framtiden.

Temat är "Mitt Umeå"

Talen och berättelserna hålls på temat ”Mitt Umeå” och innebär att en Umebo - eller någon med anknytning till Umeå - per dag formulerar egna tankar, delar med sig av en berättelse, en dikt, ett stycke prosa som någon annan, eller personen själv har skrivit. Det kan vara något väldigt personligt eller något mer universellt. Vad som ska sägas bestämmer talaren helt själv, men det bör hållas kort. Helst 1 – 3 minuter, men max 5 minuter.

Så här gör du

Du kan spela in talet/berättelsen på egen hand och skicka det till Umeå 400-kontoret. Om du vill ha hjälp så bokar du tid hos Umeå 400-kontoret som hjälper till med inspelningen. Det kan också vara så att du spelas in när du håller talet live vid något av de officiella Umeå 400-arrangemangen under 2022. Gemensamt är att inspelningarna är tänkta att publiceras på webben som en del av Umea400 vid ett i förväg överenskommet datum.

Kontakta Umeå 400-kontoret

Ta kontakt med Umeå 400-kontoret om du vill dela din egen berättelse eller har förslag på någon vars berättelse du vill höra. De namn som kommer in förs in på en lista från vilken Umeå 400-kontoret, väljer ut talare kvartalsvis. Syftet är att skapa en representativ mix av Umebor som delger sina berättelser. Tilltänkta personer kommer att få en förfrågan/inbjudan om medverkan.

Vill du vara med själv eller vill du tipsa om någon? Skicka förslag på de du vill se och höra som talare under året till umea400@umea.se

Kontakt

Skicka ditt förslag till umea400@umea.se

Rickard Eklund
delprojektledare
Umeå 400 år
070-394 94 65
rickard.eklund@umea.se

Sidan publicerades