Bli en del av arbetet med motorburen ungdom

Under juni månad kommer Umeå kommun i samarbete med polisen och flera näringslivsaktörer att starta upp ett samverkansforum kring Motorburen ungdom. Om ni som förening har kontakt med motorintresserade ungdomar får ni gärna delta i arbetet. Anmäl ert intresse senast 1 juni.

Syftet är att samla alla som vill bidra till att främja de positiva aspekterna på ungas motorintresse, och stärka ungas rätt att mötas i det offentliga rummet, men samtidigt utveckla åtgärder för att öka trafiksäkerheten, samt minska negativa konsekvenser i form av nedskräpning, ljudstörningar och otrygghet. Tillsammans vill vi främja motorintresset hos unga och bidra med trygghetsskapande insatser.

Om er förening har kontakt med motorintresserade ungdomar får ni gärna delta i arbetet. Unga förare som är intresserade av bilträffar får gärna delta och tycka till om de lösningar som utvecklas.

Kontakt

Cecilia Ravry
Umebrå
090-16 11 89
cecilia.ravry@umea.se

Sidan publicerades