De fick årets miljöskjutsar

Nu är det klart vilka föreningar som får 2021 års miljöskjutsar. Det är det femte året i rad som Umeå kommun delar ut miljöskjutsar.

Under våren 2021 har tio ansökningar kommit in till Föreningsbyrån och av dem har kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutat att tilldela sex föreningar stödet om 20 021 kronor. Föreningarna vill på olika sätt genomföra insatser som stärker arbetet med ett klimatneutralt Umeå:

  • Ersboda folkets hus (förening) får en miljöskjuts för sitt projekt som handlar om hållbar och naturnära mat. De planerar bland annat att köpa in pallkragar och arrangera odlingsdagar. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.
  • Kultur och Människa får en miljöskjuts för att arrangera ”Hållbarhetstorsdagar” om skogen, klimatet och barnbarnen. Projektet bidrar till kunskapsspridning om klimatförändringar.
  • Sävar IK får en miljöskjuts för att arrangera bytardag, informera om samåkning och för inköp av kärl för avfallssortering.Projektet bidrar till att sprida kunskap om hållbar konsumtion, hållbart resande och uppmuntra till rätt avfallssortering.
  • Kfum Umeå fåren miljöskjuts för sitt projekt ”Segling Nydala 2021” som innebär att byta ut en gammal dieselmotor mot elmotor. Projektet bidrar till mindre utsläpp och buller vid seglingsaktiviteter.
  • Vän i Umeå får en miljöskjuts för projektet ”Hållbar cykling”, som handlar om att ordna en cykelskola för nyanlända där det också ingår att lära sig laga cyklar. Projektet bidrar till inkludering och hållbart resande.
  • Studiefrämjandet Västerbotten får en miljöskjuts för projektet ”Stadsodlingen, Odontologstråket”. Det handlar om inköp av pallkragar, material för odling och att arrangera en odlingsdag. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.
Sidan publicerades