Dialogmöte: Hur rekryterar vi och motiverar ideella krafter?

Föreningsbyrån bjuder in till dialogmöte med föreningslivet. Temat för kvällen är uppstart efter pandemin med fokus på rekrytering av ideella krafter. Anmäl dig senast 28 maj.

Många föreningar har upplevt stora medlemstapp under pandemin och har svårt att rekrytera ideella krafter. Föreningsbyrån vill därför erbjuda en inspirationsföreläsning med efterföljande workshop.

Ett annat syfte med kvällen är att ge er deltagare möjlighet att skapa nätverk och att vi på Föreningsbyrån får höra mer om era behov.

Program

Dialogmötet sker torsdag den 2 juni kl. 18.00-21.00 på Umeå folkets hus.

18:00-18:15 Mingel med kaffe
18:15-18:45 Välkommen. Några ord från våra politiker
18:45-19:30 Motivera ideella! Föreläsning med Aron Schoug Öhman
19:30-20:30 Workshop
20:30-21:00 Avslutande reflektioner

Aron Schoug Öhman är doktor i pedagogik med intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati, kollektivt lärande, organisering och kreativitet.

Det är kostnadsfritt att delta men föranmälan krävs.

Sidan publicerades