Erbjudande om samtal med Psykologmottagningen Idrott

På Psykologmottag­ningen Idrott vid Umeå universitet erbjuder studenterna från psykologprogrammet med inriktning mot idrott samtal med idrottare som en del i sin yrkesutbildning. Alla idrottare över 18 år är välkomna att söka till mottagningen.

Vikten av att arbeta med, och prata om, psykisk hälsa och ohälsa är något som under de senaste åren uppmärksammats i allt högre grad inom idrottsrörelsen.

Vanliga sökorsaker hos idrottare kan vara nedstämdhet, ångest, stress- och/eller överträningsrelaterad problematik.

Man kan också söka till Psykologmottagningen Idrott om man upplever oro, osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor, beteenden som inte är gynnsamma eller andra återkommande upplevelser kopplade till sin idrottsliga prestation som man vill förändra.

Sidan publicerades