Extra bidrag till föreningar för att minska den sociala isoleringen hos seniorer

Äldrenämnden har, med målsättningen att bryta den sociala isolering som uppstått hos äldre i samband med pandemin, avsatt 500 tkr för fördelning till Umeå kommuns föreningsliv. Stödet är uppdelat i två delar, en extra utbetalning på 300tkr till föreningar som beviljats verksamhetsstöd för 2021 och 200tkr som ideella föreningar kan ansöka om.

– Äldrenämnden dubblar stödet till pensionärsföreningarna i Umeå nu under 2021 och betalar ut extra medel innan sommaren för att föreningarna ska kunna planera för att starta upp med aktiviteter nu i höst efter pandemin så att de verkligen kommer igång igen, säger Carin Nilsson, ordförande äldrenämnden.

Den extra utbetalningen på 300 tkr delas automatiskt ut till de pensionärsföreningar som beviljats verksamhetsstöd för 2021. Stödet motsvarar den summa som föreningarna tidigare fått i verksamhetsstöd.

Ansök om extra bidrag för aktiviteter

Utöver den extra utbetalningen kan bidragsberättigade allmännyttiga ideella föreningar som har verksamhet som riktar sig mot seniorer (kulturföreningar, idrottsföreningar m.m.) ansöka om bidrag. Totalt kommer 200tkr att fördelas utifrån ansökningar.

Ett kriterium är att föreningen arrangerar sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter i syfte att bryta isolering hos seniorer. Kommunen ser gärna samarrangemang mellan föreningar. Aktiviteter som arrangeras utanför tätorten kommer att prioriteras.

På grund av pandemin kan aktiviteterna behöva se annorlunda ut än vanligt. Tänk på att följa myndigheternas och regionens råd, riktlinjer och lagar när ni arrangerar.

Seniorsatsning, tillfälligt stöd

Ansök senast 15 september

Ansökan är öppen mellan 16 maj och 15 september 2021.

Ansökan görs i kommunens nya bokning- och bidragssystem.länk till annan webbplats

Ansök via formuläret Seniorsatsningen.

Sidan publicerades