Förändringar i hur vi publicerar information från Föreningsbyrån

Från och med oktober kommer vi att lägga upp alla artiklar som tidigare legat i föreningsbrevet i nyhetsflöde på webben. Detta kommer att göra informationen mer tillgänglig för alla som vill ta del av den bland annat genom att informationen blir sökbar.

Ett mejl med information om vilka nyheter som publicerats kommer fortsättningsvis att dyka upp i din mejlkorg som vanligt cirka en gång i månaden om du är prenumerant. Är du kontaktperson för en förening kommer du att få ett sammanfattande Föreningsbrev med länkar till artiklarna.

Om du har önskemål eller förbättringsförslag på information från Föreningsbyrån får du gärna meddela dessa via mejl.

Sidan publicerades