Förstärkt aktivitetsstöd för barn- och ungdomsföreningar som drabbats av coronapandemin

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och erhåller aktivitetsstöd ska inte ska drabbas negativt av coronapandemin för höstterminen 2020. Därför har fritidsnämnden beslutat om en särskild modell för kompletterande aktivitetsstöd.

Föreningar som rapporterat färre aktiviteter för höstterminen 2020 än för höstterminen 2019 får mellanskillnaden utbetald under våren. Föreningar som har en större skillnad än 35 procent mellan terminerna samt en summa som överstiger 5 000 kr får inte mellanskillnaden utbetald automatiskt utan behöver komplettera med en beskrivning om varför skillnaden uppstått.

Undantag från maxgränsen är föreningar som bedriver kampsport, som inte bedöms kunnat fullfölja aktiviteter på grund av att de bedriver kontaktsport.

Föreningsbyrån kommer att kontakta de föreningar som behöver komplettera med beskrivning.

Övriga föreningar får enligt ordinarie modell

Föreningar som rapporterat fler aktiviteter för höstterminen 2020 än höstterminen 2019 får aktivitetsstöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för höstterminen 2020. Även föreningar som sökt stöd för höstterminen 2020 men som inte sökte stöd höstterminen 2019 får stöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för höstterminen 2020.

Sidan publicerades