Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Förstärkt stöd till föreningar med anledning av coronapandemin

Fritidsnämnden avsätter 500 000 kr till utökat lokalbidrag, driftbidrag samt bidrag till samlingslokaler. Ytterligare 500 000 kr avsätts till kompensationsstöd till föreningar vars ekonomi påverkats rejält av pandemin med anledning av bristande intäkter.

Föreningslivet har påverkats och drabbats hårt av coronapandemin under 2020. Under året har det inkommit ett flertal skrivelser till fritidsnämnden om behovet av att ytterligare stötta föreningslivet från kommunens sida.

Det förstärkta stödet på totalt 1 mnkr ryms inom budget för föreningsstöd. Anledningen är att ansökningarna blivit färre då färre föreningar har sökt stöd för till exempel projekt, arrangemang och internationella utbyten.

Utökat stöd till lokaler, drift och samlingslokaler

500 000 kr avsätts till ett utökat stöd för lokalbidrag, driftsbidrag och samlingslokaler. Syftet med detta är att bidra till att lokaler och anläggningar kan drivas vidare. Medlen fördelas procentuellt baserat på 2020 års fördelade stöd och betalas ut med automatik inom kort.

I lokalbidraget ingår ej stöd till bowling/padel då dessa redan har ett utökat stöd.

Kompensationsstöd till föreningar

500 000 kr avsätts till ett tillfälligt kompensationsstöd för tappade intäkter eller utökade kostnader med anledning av coronapandemin. Stödet syftar till att bidra till föreningars fortsatta överlevnad. Barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning prioriteras.

Stödet kan ge viss kompensation för uteblivna intäkter och ökade kostnader under perioden 1 april–31 december 2020 med anledning av pandemin. Hänsyn tas ej till uteblivna sponsorer eller personalkostnader. Hänsyn tas till eventuella statliga stöd som föreningarna fått.

I ansökan ska du som förening redovisa:

  • Uteblivna intäkter och ökade kostnader med anledning av pandmin
  • Föreningens ekonomiska situation med balansräkning och resultaträkning
  • Vilka åtgärder som genomförts för att minska kostnader

Ansökningsperiod är 1–17 januari och beslut om fördelning tas av fritidsnämnden i mars. Stödet kan sökas av bidragsberättigade idrottsföreningar och övriga fritidsföreningar.

Ytterligare information om hur föreningar går tillväga för att söka kompensationsstödet mejlas ut inom kort.

Sidan publicerades