Fritidsnämnden höjer aktivitetsstödet för föreningar

Fritidsnämnden höjer aktivitetsstödet för föreningar med en krona, till 14 kr, per deltagare och deltagartillfälle från och med 1 juli. Aktivitetsstödet får också samma bidragsberättigade ålder, 7–20 år, för de båda inriktningarna fritid och idrott.

– Det känns helt rätt att höja aktivitetsstödet, det ligger rätt i tiden då många föreningar har det kämpigt. Vi kan göra den här höjningen inom ram vilket känns bra i de här tuffa tiderna, säger Ari Leinonen (S), fritidsnämndens ordförande.

Nivån på aktivitetsstödet har sedan 2007 legat på 13 kronor per deltagare och deltagartillfälle. Nu höjs summan med en krona, till 14 kronor. Totalt innebär höjningen en ökad kostnad för fritidsnämnden på en miljon kronor vilket ryms inom fritidsnämndens budget.

– Från och med i år har vi nya bidragsregler, det känns som ett naturligt steg att nu kunna höja aktivitetsstödet för föreningarna, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Beslutet grundar sig på den bidragsutredning som nyligen genomfördes. För att skapa mer långsiktighet och flexibilitet i föreningslivet ligger tyngdpunkten på årliga stöd i stället för kortsiktiga, projektorganiserade bidrag. Det ska ge bättre förutsättningar för föreningslivet att utveckla den verksamhet som bedrivs.

Då fritidsnämnden i stor utsträckning vill fokusera på att stötta målgruppen barn och unga beslutades att bidragsberättigad ålder, 7–20 år, ska gälla för båda inriktningarna, idrott och fritid. Tidigare har inriktningen fritid sträckt sig från 7 till 25 år.

Gäller från och med 1 juli

Förändringarna börjar gälla 1 juli 2021 och påverkar inte närvarokort för innevarande period.

Sidan publicerades