Ishallarnas takkonstruktion förstärks

Arbetet med att förstärka takstolar i vissa av kommunens lokaler fortsätter. Hippologums verksamhet blir ersatt med tält under perioden som verksamheten behöver hålla stängt. Vecka 37 startar åtgärdsarbetet av den första ishallen på Nolia, därefter förstärks den andra ishallen.

Arbetet med hallarna är svårplanerat men skyndas på så gott det går. Kommunens teknik- och fastighetsförvaltning har en dialog med entreprenörer och allt eftersom arbetskraft, maskiner och material kommer på plats sätts arbetet igång.

Ishallarna stänger för åtgärder

Snart är det också dags för den första av de två ishallarna vid Nolia att stänga ner för åtgärder. Dragonen 1 stängs från och med vecka 37, preliminärt till och med vecka 49, medan övriga tre ishallar i Umeå håller öppet som vanligt. När Dragonen 1 är klar påbörjas sedan arbetet med att förstärka taket på Dragonen 2. På det sättet kan tre av fyra ishallar i Umeå hela tiden hållas öppna.

Detta innebär tyvärr störningar för verksamhet som planerat in träningar och matcher i hallarna. I den mån som det går flyttas verksamhet till andra hallar.

Hippologum får tält för verksamhet

Kommunen kommer att sätta upp ett tält på tävlingsbanan på Hippologum under vecka 43. Detta gör att delar av verksamheten skyddas från nederbörd och vind. Tältet finns kvar till och med vecka 47, när arbetet med taket ska vara klart. Målbilden är att Hippologum ska kunna öppna som vanligt vecka 48.

Ännu ingen tidsplan för återstående tre hallar

För de återstående tre hallarna – Umeå Energi Arena Vind, Nolias friidrottshall samt Sjöfruhallen på Tomtebo – saknas det än så länge konkreta tidplaner. Arbetet är prioriterat och allt eftersom det blir möjligt – utifrån tillgång på maskiner, arbetskraft och material – går arbetet vidare.

Anledning till förstärkning av taken

Efter tillbudet på Tarfallahallen i Kiruna förra vintern, identifierade Statens haverikommission allvarliga fel på en viss typ takkonstruktion, så kallad underspänd takstol, som tidigare varit godkänd.

Till följd av utredningen granskade Umeå kommun sina hallar och kom fram till att ett antal idrottshallar behövde förstärkta takstolar. Om arbetet inte genomförs finns risken att hallarna behöver stänga eftersom de inte uppfyller kraven och med det kan bli farliga att vistas i.

Sidan publicerades