Kommunen förlänger landsbygdsstöd

Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU) kan sökas av föreningar och andra aktörer som vill jobba med lokal utveckling under perioden 2021–2023. 

I december 2020 beslutade Kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsutskott att bevilja en fortsatt finansiering av Stöd till lokalt ledd utveckling, ett utvecklingsmedel med fokus på Umeå landsbygd.

Stödet syftar till att öka möjligheterna för föreningar och icke-vinstdrivande aktörer att jobba med initiativ och projekt som gynnar bygden - som helt enkelt skapar lokalt ledd utveckling. Stödet söks löpande och omfattar max 35 000 kr per projekt.

Läs mer om stödet och gör ansökan

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
Övergripande planering
090-16 14 74
0735-24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Sidan publicerades