Barnhand som spelar på xylofon

Vävens femårsfirande 16 november 2019

Nya utvecklingsstöd under 2021

Från och med årsskiftet börjar de nya bidragsreglerna att gälla. I och med det byts projektstöden ut mot utvecklingsstöd.

Övergången till de nya bidragsreglerna har delvis redan påbörjats i och med att ansökningsperioden för verksamhetsstöd 2021 var augusti till oktober 2020. Vid årsskiftet kommer de nuvarande tillfälliga stöden utgå, det vill säga Projektstöd folkhälsa, mångfald, ungdom och Tillfälligt kulturarrangemang.

Istället för projektstöden kommer föreningar att kunna ansöka om utvecklingsstöd. Utvecklingsstöden gäller för insatser av tillfällig karaktär och formuläret finns tillgänglig från 1 januari. Sökande kommer att kunna välja mellan tre olika inriktningar beroende på projektet eller arrangemangets inriktning.

Med utvecklingsstöden vill kommunen göra det möjligt för föreningar:

Om ansökan

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister och formulären kommer att vara tillgängliga från 1 januari 2021. Vid planerande av projekt eller arrangemang bör det noteras att stöden enbart handläggs fem gånger per år (31 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september och 15 november).

Sidan publicerades