Öppet för enstaka lokala matcher utomhus för barn och unga

Från och med 28 april går det att boka utomhusanläggningar för enstaka lokala matcher och tävlingar för barn födda 2002 eller senare. Detta enligt Folkhälsomyndigheten som uppdaterat sina allmänna råd.

Beslutet innebär att föreningar med lagidrotter kan anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka.

Matcher eller tävlingar ska genomföras lokalt och med begränsat resande. Detta för att det fortfarande är viktigt att fortsätta minska resandet och antalet kontakter. Omklädningsrummen kommer fortsatt hållas stängda för ombyte och dusch.

Smittspridningen i Umeå och länet i övrigt är just nu hög. Därför är det väldigt viktigt att förhålla sig till myndigheternas råd och rekommendationer. Utöver detta trycker Smittskyddsenheten på att det är viktigt att även i dessa sammanhang undvika trängsel, hålla avstånd och att avstå från samåkning med andra än de man bor med.

Matcher och tävlingar tillåtna för elitidrotten sedan tidigare

Bokning av match och tävling är sedan tidigare även öppet för föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

För övriga målgrupper gäller regeringens rekommendation att följa nationella allmänna råd. I dessa framgår det matcher och tävlingar inte ska arrangeras för tillfället.

Sidan publicerades