Bild på konstgräs som placerats bredvid ett hus, på konstgräset står två discgolfkorgar.

Sävar IK har återanvänt konstgräs från Nolia

Sävar IK har rörelseberikat sin anläggning med hjälp av bidrag

Umeå kommun stöttar årligen föreningar med anläggningsstöd. Ett exempel på förening som fått investeringsstöd är Sävar IK som nu kunnat ställa i ordning en yta för spontanidrott samt en discgolfbana.

Föreningar har möjlighet att söka anläggningsstöd från Umeå kommun. Stödet är uppdelat på två olika inriktningar. Drift som handlar om stöd till att drifta en anläggning. Investeringsstöd som handlar om att utveckla eller renovera en anläggning som finns för att den ska kunna höja värdet för besökaren.

Förutom detta finns även bygdemedel, som söks via Länsstyrelsen, som kan gå till investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Discgolf och spontanyta

Ett gott exempel på vad som kan åstadkommas med investeringsstöd är Sävar IK. Föreningen beviljades i år sammanlagt 129 173 kr för att rörelseberika sin anläggning. Resultatet blev en discgolfbana med 18 korgar samt en yta för spontana aktiviteter med hjälp av begagnat konstgräs från Nolia.

Discgolf är en skogsaktivitet som passar alla, oavsett ålder eller tidigare kunskaper. På konstgräsytan kan den som inte vill ut i skogen öva kast mot en korg, spela boll eller utöva andra spontana aktiviteter.

Sidan publicerades