Sensus digitala verktygslåda för bland annat årsmöten på distans

Många årsmöten, styrelsemöten och annat arbete som vanligtvis genomförs i fysiska föreningslokaler behöver nu för många flytta ut på nätet.

Studieförbundet Sensus har tagit fram en digital verktygslåda som hjälp för föreningar i sin omställning till det digitala.

Här finns tips på hur verktyg för styrelsearbete och årsmöten, pedagogik i det digitala rummet, hur du filmar och streamar, hur du håller cirklar, kurser och utbildning på distans.

Sensus digitala verktygslådalänk till annan webbplats (digitalaverktyg.sensus.se)

Sidan publicerades