Skottade tak en förutsättning för att hålla vissa idrottshallar öppna

Tre av Umeås idrottshallar har takkonstruktioner som inte klarar den snölast som anges i Boverkets konstruktionsregler. I stället för att stänga hallarna beslutade byggnadsnämnden om takskottningsrutiner och löpande kontroller av hallarna Umeå energi arena Vind, Sjöfruhallen och friidrotts­hallen på Nolia. Detta kan ändå innebära att hallarna stängs under perioder med stora snömängder. I samband med jullovet stänger Sjöfruhallen för åtgärder.

Det kommer att utföras kontinuerliga mätningar av snömängden samt skottning av taken vid behov. Det innebär att taken alltså skottas i förebyggande syfte och då hålls hallarna öppet som vanligt.

Stora snömängder kan däremot göra att hallarna stängs med kort varsel för att säkra snöskottning. Hallarna öppnas sedan igen när det är åtgärdat och efter godkänd besiktning.

Arbete pågår, Sjöfruhallen näst på tur

Det pågår ett arbete med att åtgärda hallarna. Den sista handen läggs nu på Hippologum som ska vara klar vecka 50. Ishall 1 på Nolia (Dragonen 1) planeras vara åtgärdat i februari, därefter påbörjas ishall 2 på Nolia (Dragonen 2). I samband med jullovet stänger Sjöfruhallen för åtgärder. Arbetet beräknas ta cirka tre till fyra månader.

Så hanteras bokningar vid stängningar

Om en hall behöver stängas med kort varsel kommer Lokalbokningen, Föreningsbyrån att meddela berörda kunder (föreningar, privatpersoner med mera). I de flesta fall finns små möjligheter att göra ombokningar. Detta gäller stängningar som pågår upp till en veckas tid.

Vid längre planerade stängningar, exempelvis för åtgärder i hallarna såsom Sjöfruhallen, kommer Lokalbokningen i så stor utsträckning som möjligt att ersätta kunderna med andra hallar. I de fall det finns ont om tider fördelas tiderna enligt den beslutade prioritetsordningen. Lokalbokningen kommer att kontakta berörda kunder.

Sidan publicerades