Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Snöskottning av konstgräsplaner våren 2021

Under vecka 11 påbörjar kommunen förberedelserna inför årets fotbollssäsong. På grund av väderleken och snöfallet som varit kommer inte alla konstgräsplaner att kunna skottas till full bredd.

I och med de stora snömängderna som kommit i år har kommunens snötippar blivit överfulla i och med plogning av kommunens gång- och cykelvägar. Detta innebär att det inte är säkert att det finns utrymme för snön som idag ligger på de konstgräsplanerna som inte har egna uppläggningsytor. Dessa kommer därför inte kunna skottas till full bredd. Snön läggs istället längs kanterna på planen vilket innebär att spelytan blir mindre.

De planer som har lämpliga uppläggningsytor och som kommer att kunna skottas till full storlek är:

  • Tegstunet
  • Hörnefors

Så påverkar det föreningarnas bokningar

I de fall det blir färre bokningsbara matchplaner (planer i full bredd) kan bokningsbara konstgräsplaner komma att omfördelas utifrån kommunens kriterier för fördelning.

Möjligheterna till bokning av planer kan även påverkas av gällande restriktioner i och med coronapandemin.

Rutiner för att skotta konstgräsplanerna

Andra orsaker till att konstgräsplanerna inte skottas till full bredd är om det inte finns en skyddande ishinna mellan snön och granulatet. Risken är då stor att gummigranulatet följer med snön och sprids i naturen. Istället läggs snön längs kanterna på planen, vilket innebär att spelytan blir mindre. Detta gäller för de konstgräsplaner som inte har uppläggningsytor. Med uppläggningsyta menas en asfaltsyta, där det är enkelt att samla ihop och återföra granulatet till planerna.

Planerna skottas enbart en gång då flera skottningar orsakar att mer granulat hamnar bredvid planen.

Vädret är det som främst avgör när planerna helt tinat och kommer att vara fullt spelbara oavsett hur de skottats.

Om gummigranulat

Alla kommunens konstgräsplaner är täckta av gummigranulat (små plastkulor) som innehåller mikroplaster som är skadliga för miljön. Detta riskerar att spridas till dagvattenbrunnar och omgivande natur vid bland annat snöröjning om vi inte hanterar det försiktigt.

Sidan publicerades