Sök bidrag och arrangera under sommarlovet

Fram till 15 maj 2021 finns möjlighet att söka stöd för att arrangera aktiviteter riktade till barn och ungdomar under sommarlovet 2021.

På grund av coronapandemin kan aktiviteterna behöva se annorlunda ut än vanligt. Tänk på att följa myndigheters råd, riktlinjer och lagar när ni arrangerar.

Barn och ungdomar har ett stort behov av att aktivera sig trots coronavirus. Det kan till och med vara så att det behövs aktiviteter som de mår bra av i ännu högre utsträckning än tidigare.

För att kunna söka bidrag bör aktiviteterna uppfylla dessa saker:

  • Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet 2021.
  • Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i åldern 6–15 år i Umeå.
  • Vanligtvis uppmanar vi till exempelvis drop-in eller prova på-verksamhet. På grund av coronavirus rekommenderar vi inte drop-in-verksamhet för aktiviteter med fysiska träffar. För att ha kontroll över deltagarnivån, låt deltagarna anmäla sig i förväg.
  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras.
  • Du eller ni som arrangerar gör det på fritiden.
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, friluftsliv, idrott med mera. Vi kan ge ersättning för kostnader i samband med aktiviteterna som till exempel lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring. Alla aktiviteter med bidrag från Umeå kommun ska ni också marknadsföra i lovkalendern på www.umea.se/handerpalovetlänk till annan webbplats.

Ansök senast 15 maj via blankett "Utvecklingsstöd, ansökan"länk till annan webbplats och ange Sommarlov 2021 som en del av ert projektnamn.

Sidan publicerades