Sök stöd för Umeås 400-årsfirande

Med start 18 maj kan ideella föreningar söka stöd för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i Umeås 400-årsfirande. Ansökan ligger öppen för stöd till aktiviteter under jubileumsåret 2022.

Det ekonomiska stödet kan ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister söka och det gäller arrangemang som har en tillfällig karaktär. Kommunen vill att fler ska ha möjlighet att vara med i firandet och stödet är ett bidrag till det.

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som har tagits fram för jubileet:

  • älvslandskapet
  • blicka mot framtiden
  • cirkulär ekonomi och hållbarhet
  • demokrati
  • staden Umeå fyller år
  • Umeå ur ett historiskt perspektiv.

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta i och de ska genomföras i Umeå kommun. Det är också möjligt att söka stöd för att förstärka ett befintligt evenemang eller en extra programpunkt, till exempel vid en festival.

Ansökan är öppen

Det ekonomiska stöd som ideella föreningar kan söka är för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i Umeås 400-årsfirande. Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under jubileumsåret. Handläggning görs fem gånger under perioden.

Mer information

Sidan publicerades