Sarg med skylten Med stöd av Umeå kommun

Exempel på placering av skylt.

Uppsättning av skyltar för föreningar som får stöd till anläggning

Nu är det dags för de föreningar som får stöd till anläggningar att beställa en skylt som visar på att Umeå kommun är bidragsgivare. Skyltarna ska sitta på strategiska platser tillgängliga och synliga för allmänheten.

Enligt bidragsreglerna ska föreningar som får drift- och/eller investeringsstöd uppföra och underhålla skyltar som tydligt visar att Umeå kommun är bidragsgivare. Skyltar finns nu att beställa kostnadsfritt från Föreningsbyrån.

Du beställer skylten via formulär på webbplatsen. Har du funderingar kan du alltid kontakta Föreningsbyrån, bidrag.

Sidan publicerades