Utse föreningsadministratör till nytt bokning- och bidragssystem

Just nu planerar fritidsförvaltningen införandet av ett nytt system för bokning av bland annat Föreningsbyråns lokaler samt ansökan om bidrag. Som förening kommer ni behöva utse en administratör för era uppgifter i systemet.

Det nya systemet kommer att ersätta befintliga system i etapper under 2021. I ett första steg ska föreningsregistret flyttas till det nya systemet. I samband med detta behöver varje förening utse en administratör för systemet som kan uppdatera vissa uppgifter. Föreningens administratör kommer att få distansutbildning i hur systemet fungerar och ska användas. I förlängningen är det tänkt att administratören sedan ska kunna dela ut fler behörigheter till användare inom den egna föreningen.

Vi återkommer med detaljerad information om tillvägagångssätt och tidsplan via mejlutskick till samtliga föreningar. Vi kommer även att publicera kortfattade uppdateringar i föreningsbrevet om hur processen fortlöper.

Bakgrund till nytt bokning- och bidragssystem

Under ett antal år har fritidsförvaltningen, Umeå kommun arbetat för att ersätta dagens system för bokningar av lokaler och anläggningar samt bidragsansökningar. Detta för att göra det enklare för privatpersoner, företag och föreningar att boka lokaler samt för föreningar att söka bidrag. Efter mycket arbete tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns nu en leverantör på plats för Umeå.

Sidan publicerades