Ansökningar om utvecklingsstöd kan skickas in löpande.
Inkomna ansökningar handläggs 5 gånger per år: 31 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september, 15 november.

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd

Med utvecklingsstödet vill kommunen göra det möjligt för föreningar att utveckla föreningarnas verksamhet eller anläggning utifrån ett folkhälsoperspektiv. Stödet gäller för insatser av tillfällig karaktär.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig verksamhet eller utveckla anläggningar som bidrar till förbättrad folkhälsa och stimulerar till ökad rörelserikedom för kommunens medborgare. Prioriterade målgrupper är barn och unga i åldern 7–25 år samt personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och verksamheten ska bedrivas i drogfri miljö. Insatser där ungdomar själva är initiativtagare och genomförare prioriteras.

Så ansöker din förening

Ansökan görs i första hand digitalt under 2021. Ansökan kommer att ligga öppen fem gånger om år. Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har en projektidé. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur du ska tänka kring ansökan.

Ansök om utvecklingsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så redovisar ni stödet

Redovisningen görs digitalt senast det datum som anges när stöd beviljas. I regel en månad efter genomförd verksamhet. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Redovisa utvecklingsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Villkor för stödet

Stöd kan till exempel ges till verksamhet som:

  • främjar rörelserikedom
  • förbättrar barns och ungdomars fysiska och psykisk hälsa
  • är öppen och lättillgänglig för många som till exempel prova på, drop-in eller spontanverksamhet, särskilt på helgkvällar
  • erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga vid skollov eller i anslutning till skoldagens slut
  • bidrar till kunskap och förståelse för levnadsvillkor och kulturer i andra länder genom internationellt ungdomsutbyte. Detta ska bygga på ett långsiktigt samarbete
  • minskar användning av alkohol, narkotika, doping, tobak eller spelande

Stöd kan också ges till investeringar som stimulerar rörelserikedom och folkhälsa, främst med fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Utvecklingsstöd kan ej sökas för löpande ordinarie verksamhet.

Bidrag beviljas normalt inte till:

  • studieförbund
  • resor och studiebesök utanför kommunen
  • löner och arvoden (undantag vid investeringar)
  • insatser med explicit partipolitiska eller religiösa syften

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och maximalt 50 % av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister

efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.

Sidan publicerades