Seniorsatsning, tillfälligt stöd

Med det tillfälliga utvecklingsstödet vill kommunen stimulera seniorers sociala liv och bryta social isolering som kommit i samband med coronapandemin.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Äldrenämnden har beslutat att avsätta särskilda 500 000 kr för fördelning till Umeå kommuns föreningar som vill utföra särskilda satsningar riktade mot äldre som syftar till att bryta social isolering som uppkommit i samband med coronapandemin.

En del av pengarna har redan fördelats till pensionärsföreningar som beviljats verksamhetsstöd för 2021.

En annan del avser denna ansökan som riktar sig till föreningar som vill göra tillfälliga aktiviteter för äldre.

Så ansöker din förening

Föreningar kan ansöka om bidrag fram till 15 september 2021 i det nya systemet för lokalbokning och föreningsbidrag.

Ansök om utvecklingsstödlänk till annan webbplats

Villkor för stödet

Stöd ges till föreningar som vill bryta social isolering hos seniorer i samband coronapandemin genom att:

  • komma igång igen med sociala aktiviteter, samvaro och stimulera seniorers sociala liv
  • arrangera sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter som riktar sig till seniorer.

Aktiviteter utanför tätorten Umeå är prioriterade.

 
Sidan publicerades