Stäng

Bidrag kulturverksamhet och arrangemang

Inom området ingår verksamhetsstöden: Kulturverksamhet och Festivaler och kulturarrangemang. Här ingår även utvecklingsstödet Kulturverksamhet och arrangemang. Här finns även Kulturpotten.

Hela regelverket finns på Externa styrdokument, (Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021)