Ansökningar om utvecklingsstöd kan skickas in löpande.
Inkomna ansökningar handläggs 5 gånger per år: 31 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september, 15 november

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd

Med utvecklingsstödet vill kommunen göra det möjligt för föreningar att genomföra arrangemang eller projekt inom det konstnärliga fältet. Det vill säga ord, bild, scen, ton, film. Stödet gäller för insatser av tillfällig karaktär.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig kulturverksamhet för att utveckla föreningen och dess verksamhet samt för arrangemang inom det konstnärliga fältet, det vill säga ord, bild, scen, ton, film. Arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta vid och genomföras i Umeå kommun.

Så ansöker din förening

Ansökan görs i första hand digitalt under 2021. Ansökan kommer att ligga öppen fem gånger om år. Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har en projektidé. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur du ska tänka kring ansökan.

Ansök om utvecklingsstödlänk till annan webbplats

Så redovisar din förening

Redovisningen görs digitalt senast det datum som anges när stöd beviljas. I regel en månad efter genomförd verksamhet. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Redovisa utvecklingsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Villkor för stödet

Särskilt prioriteras tillfällig verksamhet och arrangemang som:

 • engagerar barn och unga.
 • riktas till målgrupper som sällan nås av kulturverksamhet.
 • främjar nya kulturella mötesplatser spridda över hela Umeå kommun.
 • främjar människors aktiva deltagande och delaktighet i kulturlivet.
 • är nyskapande.

Om arrangemanget går med vinst dras stödet från kommunen ner i motsvarande utsträckning.

Utvecklingsstöd kan ej sökas för löpande ordinarie verksamhet.

Vissa aktiviteter och kostnader är inte bidragsberättigade. Bidrag beviljas exempelvis inte till:

 • produktion och utgivning av skivor, litteratur, tidningar och tidskrifter.
 • enskilda marknadsföringsinsatser.
 • stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål.
 • gästspel, turnéer och resor utanför Umeå kommun.
 • studieförbund.
 • arrangemang med explicit partipolitiska eller religiösa syften.

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och maximalt 50 % av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.

Sidan publicerades