Bidrag rättigheter och samhällsnytta

Inom området verksamhetsstöden: Social och förebyggande verksamhet och Verksamhet för rättighetsfrågor. Här ingår även utvecklingsstödet Rättigheter och samhällsnytta.

Hela regelverket finns på Externa styrdokument, (Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021)