Idrott, fritid och folkhälsa

Inom området ingår verksamhetsstöden: Aktivitetsstöd ungdom och Fritidsverksamhet för prioriterade grupper. Här ingår även utvecklingsstödet Folkhälsa och anläggningar.

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021 (hela regelverket) Obs! Regelverket består av en pdf som ännu inte är tillgänglighetsanpassad. Du hittar länkar till samtliga stöd och dess regler nedan.