Seniorsatsning, tillfälligt stöd

Med det tillfälliga utvecklingsstödet vill kommunen stimulera seniorers sociala liv och bryta social isolering som kommit i samband med coronapandemin.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Äldrenämnden har för andra året i rad beslutat att avsätta medel för fördelning till Umeå kommuns föreningar som vill utföra särskilda satsningar riktade mot äldre som syftar till att bryta social isolering som uppkom i samband med coronapandemin.

Den totala budgeten är i år 600 000 kr, varav hälften har fördelats till pensionärsföreningar som beviljats verksamhetsstöd för 2022. Resterande del avser denna utlysning som riktar sig till de föreningar som vill göra tillfälliga aktiviteter för äldre.

Så ansöker din förening

Föreningar kan ansöka om bidrag fram till den 15 maj 2022 i bokning- och bidragssystemet.

Villkor för stödet

Stöd ges till föreningar som vill bryta social isolering hos seniorer i samband coronapandemin genom att:

  • komma igång igen med sociala aktiviteter, samvaro och stimulera seniorers sociala liv
  • arrangera sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter som riktar sig till seniorer.

Aktiviteter utanför tätorten Umeå är prioriterade. 

Sidan publicerades