Kulturverksamhet och arrangemang

Inom området ingår verksamhetsstöden: Kulturverksamhet och Festivaler och kulturarrangemang. Här ingår även utvecklingsstödet Kulturverksamhet och arrangemang. Här finns även Kulturpotten.

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021 (hela regelverket) Obs! Regelverket består av en pdf som ännu inte är tillgänglighetsanpassad. Du hittar länkar till samtliga stöd och dess regler nedan.